Boka tid

Jag heter Henrik Lillqvist, är utbildad massör från Folkhälsan utbildning i Norrvalla, Vörå. Jag har dessutom studerat Thomas W Myers litteratur om muskel- och fasciakedjor i kroppen.

Som massör vill jag jobba fokuserat och systematiskt tillsammans med dig, för att ge dig omsorgsfull och adekvat behandling inom ramen för den utbildade massörens kompetensområde. Jag strävar alltid till att bemöta mina klienter sakligt och professionellt enligt de etiska principer som den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE utformat, och enligt gällande lagstiftning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Jag anpassar vården efter ditt behov och inleder oftast med intervju och undersökning, samt en genomgång av målsättningen för behandlingarna. Därefter utförs en eller flera återkommande behandlingar, varefter vi tillsammans följer upp resultaten. Parallellt med behandlingarna kan jag ge råd för hur du kan träna själv.

Ditt besök hos mig är givetvis även försäkrat med lagstadgad patientförsäkring.

Jag vill även uppmuntra mina kunder att hitta glädje och inspiration till en sund nyttomotion. Daglig och måttlig motion förebygger effektivt problem i stöd- och rörelseorganen, och inverkar även positivt på den mentala hälsan.

Min slogan är ”Du är i goda händer”. Det vill jag att du också skall känna det när du besöker min mottagning.

Samarbetspartners

Som massör vill jag jobba med klientens bästa i fokus. I praktiken innebär detta att konsultera övriga sakkunniga inom hälso- och sjukvården, och vid behov vägleda klienter med vårdbehov utanför mitt kompetensområde, till adekvat vård.

Följande företag har jag ett aktivt samarbete med:

Levada Fysio
www.levadafysio.fi
Hanna Penttala, legitimerad fysioterapeut och Postural Tränare

MariaTerapi
www.multi.fi/mariaterapi
Maria Sundgren-Lillqvist, kognitiv psykoterapeut och sjukskötare

Mias Massagestudio
https://www.miasmassagestudio.com/
Maria Berlin-Björk, medicinsk fotvård och exklusiva ekologiska produkter för fötter, hud och hem