Om

Jag heter Henrik Lillqvist, och utbildade mig till massör under läsåret 2016-2017, vid Norrvalla i Vörå.

Jag jobbar enligt den klassiska finska massagens arbetsmetoder, som alltid innehåller intervju, undersökning och behandling. Vid behov ges även rådgivning för egen träning och eventuella vidare åtgärder.

Jag strävar till att alltid bemöta mina klienter sakligt och professionellt enligt de etiska principer som den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE utformat, och enligt gällande lagstiftning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Ditt besök hos mig är givetvis även försäkrat med lagstadgad patientförsäkring.

Jag vill även hjälpa mina klienter att hitta glädje och inspiration till en sund nyttomotion. Daglig och måttlig motion förebygger effektivt problem i stöd- och rörelseorganen.