Feedback

Som ett led i att förbättra kundupplevelsen och bättre uppnå massagebehandlingarnas mål, tar jag gärna emot feedback av dig som kund. Dela gärna med dig av både positiva och negativa upplevelser.

Bland alla som ger feedback lottar jag ut en 45 minuters massagebehandling / månad. Fyll i ditt namn och kruxa i längst ner ifall du vill delta.