Feedback

Som ett led i att förbättra kundupplevelsen och bättre uppnå massagebehandlingarnas mål, tar jag gärna emot feedback av dig som kund. Dela gärna med dig av både positiva och negativa upplevelser.